Close

פינוי דירה בתל אביב

פינוי דירה הוא צורך שמתעורר בסיטואציות מסוימות. בניגוד לפינוי תכולת דירה בתהליך מעבר דירה אשר בו תכולת הדירה עוברת מדירה אחת לאחרת, פינוי של תכולת דירה במקרים רבים הוא פינוי...

חדשות ביזאריות בעולם

במדור שלנו "חדשות ביזאריות מהעולם" נביא לכם מספר חדשות חדשותיות שלא נשמע עליהם בכלי התקשורת הממסדיים, חדשות האינטרנט הביזאריות שנמצאו ברשת בשבועות האחרונים: באוסטרליה דייג שעובד במקצוע 30 שנה העלה...