Close

ביובית בחוק – טיפול במערכות ביוב ומפרידי שומן לעסקים

השירותים השונים של ביובית

מי מאיתנו לא נתקל לפחות פעם אחת בחייו בביוב שיצא ממנו ריח נוראי. זה מגיע לעיתים למצבים בהם אי אפשר בכלל להיות בסביבה, מכיוון שאלו מי קולחין ומי שופכין, וברור מה הם כוללים… ביוב לא תקין או כזה שעוללה על גדותיו יכול להיות בעייתי מכמה בחינות. הוא קודם כל מפגע תברואתי, מכיוון שיש חיידקים רבים בפסולת הזו ובני אדם שנחשפים אליה עלולים להיפגע. הוא גם מפגע סביבתי מכיוון שצינור ביוב לא תקין או פגוע עלול לגרום לכך שמי השופכין יגיעו למי התהום ויפגעו בהם כמו גם במים שמגיעים לחקלאות, וכמובן זה כפי שציינו בלתי נסבל. גם החוק קובע שצריך לטפל במערכות ביוב כמו גם במי שפכים בדיוק בגלל הסיבות הללו.

טיפול במערכת ביוב

ביובית לפי חוק

לפי החוק יש אחריות על צנרת הביוב בהתאם למיקום הבעיה. אם הבעיה היא בביוב שליד הבניין, דיירי הבניין הם אלו שיצטרכו למצוא פתרונות. אם זו מערכת הביוב העירונית, במידה ואתם זקוקים לשירותי ביובית בת"א כמובן שעריית תל אביב היא זו שצריכה לתת את התשובות באזור שמוגדר ציבורי. גם כשמדובר על בורות ספיגה שאלו הניקוזים של פעם, מי שהבור שייך לו חייב לדאוג לו וכמה שיותר מהר. החוק אוסר היום על בניית בורות ספיגה חדשים במקום צנרת ביוב אך מי שגר במבנה ישן לא מחויב בצנרת אלא חייב לדאוג לבור הספיגה.

מפרידי שומן בעסקים

יש עסקים שמפרישים לא מעט שומנים למערכת הביוב. עסקים כאלו יכולים להיות מוסכים, יכולים להיות מלונות, יכולים להיות מסעדות או כל עסק אחר שעושה שימוש בשמנים. העסקים הללו מחויבים על פי חוק לדאוג למתקנים שמפרידים שומן, מתקנים שהשומן בהם צף למעלה והנוזלים ממשיכים אל מערכת הביוב, ואחת לכמה זמן גם צריך לנקות ולתחזק את המפרידים הללו כדי שלא יצטבר בהם יותר מידי שומן.

טיפול בשפכים של מפעלים

מפעלים גם כן מחויבים לטפל בשפכים שיוצאים מהם. יש מפעלים שמי השפכים שלהם מזוהמים מאוד ועלולים להגיע אל הים אם לא יהיה ניקוז איכותי למערכת הביוב, והנהלת המפעל צריכה כמובן לדאוג לטיפול נכון במי השפכים הללו. הנזק הסביבתי שיכול להיות בגלל מפעלים עלול להיות עצום.

שימוש בביובית

החוק גם מזכיר את הביובית, שהינה הרכב הייעודי לשאיבה של מי השופכין כמו גם לשטיפה של המערכות הללו. "ביובית, רכב המיועד להרקת בור רקב או בור ספיגה ולסילוק השפכים שהצטברו בו". ברכב זה שיכול להיות בגודל של משאית או בגודל קטן יותר בכדי שיוכל להיכנס למקומות קטנים ונמוכים יש צנרת שאיבה וצנרת לשטיפה. הוא משמש בשביל לשאוב ולשטוף ביובים, בורות ספיגה, מפרידי שומן, שירותים כימיים, שאיבת הצפות וכדומה.

השירותים השונים של ביובית

ברור אם כן שהחוק מבין את החשיבות הרבה לשמירה על איכות הסביבה ועל בריאות הציבור ומי שבאחריותו ביוב כלשהוא, חייב לדאוג לו ולטפל בו.

זקוקים לשירות מקצועי להיום? לפרטים בקרו באתר ביובית – ניתן להזמין את השירות 24 שעות ביממה

מעוניינים להזמין שירותי ביובית?